Plažna ograda/Reach fence

  • plažna ograda

No Dimenzije
PL sekc.25m

sekcije se sastoje od:

24 male bove promjera 15 cm

1 velike bove promjera 35 cm s uškom za sidrenje

25 m plivajućeg konopa

Category: